Van bedrijfsgebouw naar woningbouw

Voor onze opdrachtgever hebben wij een ontwerp gemaakt voor de herbestemming van een bedrijfsgebouw in een woonwijk in Zeist. De opgave was om op deze gevoelige locatie, binnen een beperkt budget, het 1-laagse bedrijfsgebouw om te turnen naar grondgebonden woningen voor senioren. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande structuren en bouwtechnische eigenschappen van het bestaande pand, en door een aantal slimme ingrepen en toevoegingen, hebben we een kwalitatief plan kunnen maken binnen de gestelde randvoorwaarden.

De grondgebonden woningen zijn slechts aan 1 zijde ontsloten. Aan deze zijde liggen de woonvertrekken aan de gezamenlijke binnentuin. In de achterzijde van de woningen zijn de slaapkamers gesitueerd, die door een lichtstraat in het dak voorzien zijn van daglicht. Door de geknikte dakvorm toe te voegen wordt de ruimtelijke beleving van de woning verder verbijzonderd en krijgt het gebouw als geheel samenhang en identiteit.

 Overzicht

Overzicht

 Plattegrond

Plattegrond

 Concept

Concept

Plattegronden wooneenheden

 Doorsnede

Doorsnede

 Bestaand

Bestaand

g2z-1.jpg  kopie.jpg