Saffie@work.jpg

OVER qupus

 

Qupus is een architectenbureau gespecialiseerd in restauraties, renovaties en bijzondere projecten, opgericht door architect Rutger Kuipers, die voorheen bij vooraanstaande bureaus als Cepezed en MEI Architecten werkte.


Bij Qupus streven we naar pragmatische, sensitieve ontwerpen met oog voor detail. Wij geloven dat goede architectuur een balans is tussen ratio en emotie, functioneel maar affectief. Wij vinden dat schoonheid in de details zit. We omarmen technologische innovaties, maar respecteren het verleden. Wij denken dat duurzaamheid vooral moet gaan over het hergebruik van bestaande gebouwen. We denken lokaal. En we geloven dat architectuur niet stopt bij een leuk concept. We werken hard om uitmuntende architectuur te maken. En wij vinden het goed als jij het goed vindt: our architecture is yours.

Wat we doen

Quickscan
Voor eigenaren en ontwikkelaars scannen we de haalbaarheid van restauraties, renovaties, transformaties en herbestemmingen op bouwkundig en planologisch niveau.Architectonisch Ontwerp

We ontwerpen plannen voor renovaties, transformaties en restauraties van bestaande (monumentale) panden en zijn actief in woningbouwopgaven, particuliere woningontwerpen en bijzondere projecten.

Bouwvergunning
We verzorgen de volledige aanvraag van een omgevingsvergunning.

Technisch Ontwerp

We maken het technisch ontwerp, inclusief bouwkundige tekeningen en technische omschrijving. Uitvoeringsbegeleiding

Tijdens de uitvoering houden we een esthetische controle op het werk, de werktekeningen en het proces.

Advies
We zijn in te huren voor diverse losse advieswerkzaamheden, informeer naar de mogelijkheden.

Werkwijze

 

Qupus benadert elk ontwerpvraagstuk specifiek, ongeacht de omvang of het type project. We onderzoeken alle facetten en actoren uiterst zorgvuldig. Wie is de opdrachtgever/gebruiker? Wat zijn de wensen? Wat zijn de kwaliteiten en uitdagingen van een locatie, c.q. wat is de Genius Loci (geest van de plek)? Wat zijn de fysische eigenschappen? Welke cultuurhistorische waarden verbind je aan een plek of object?

 

Alle waarden en randvoorwaarden vormen de basis voor het ontwerp. Aan de hand van schetsen, modellen en 3D tekenprogramma’s; Sketchup en Revit, ontwerpen we plannen tot en met het volledige technische ontwerp.

Alle werkzaamheden worden verricht conform de standaardregelingen, zoals vermeld in De Nieuwe Regeling 2011.

 
©131104-7302 bw.jpg

Rutger Kuipers

Architect MSc

andi.jpg

Andi Arifaj

Assistent Architect


You say to a brick, ‘What do you want, brick?’ And brick says to you, ‘I like an arch.’ And you say to brick, ‘Look, I want one, too, but arches are expensive and I can use a concrete lintel.’ And then you say: ‘What do you think of that, brick?’ Brick says: ‘I like an arch.’
— Louis Kahn